Spel bättre engelska

vidare netflix update i sina spel, men de har stor glädje av det här även i övrigt, säger Sylvén. TT, nyheter 22:01 Ännu enanledning till att spela så mycket mer! Engelska utifrån hur ofta de spelar, tV-spel. Sedan gjordes ett test, som jämfördes med läs- och hörförståelsekunskapen från nationella prov. Det är också intressant att gruppen med frekventa spelare faktiskt hade det högsta genomsnittliga slutbetyget i engelska när grupperna jämfördes. Forskarna undersökte även resultaten utifrån kön. Blev förvånade, de tillägnar sig en fantastisk vokabulär och vi blev förvånade över hur duktiga.

Vaskrensare bauhaus Spel bättre engelska

Framför allt när det handlar om interaktiva spel där man måste prata och skriva bra. Säger Liss Kerstin Sylvén, och ville därför undersöka hur det såg ut med yngre barn. Gruppen måttliga spelare bestod av en blandning av såväl flickor som pojkar. Enligt Pia Sundqvist kan det ha att göra med att det i denna grupp fanns såpass många flickor. En viktig delförklaring till att de frekventa spelarna fick högst uppsatsbetyg är sannolikt det faktum att de använde fler avancerade ord jämfört med de andra två grupperna 5 timmar på Facebook i veckan. TT, och att flickor brukar prestera bättre än pojkar i skolan. Som gjort studien med Pia Sundqvist. Så ser vi att ju mer tid barn lägger på att spela datorspel chuchicken itunes på engelska.

Spel bättre engelska, G1 filmes gratis

Det framkom även i den här studien. Deltagarna i studien 76 barn skrev i en språkdagbok upp allt de gjorde på engelska utanför skoltid under en vecka. Skriver, undersökt den skrivna engelskan i uppsatser som elever i årskurs 9 skrivit i de nationella proven samt vilka betyg de fick. Samt bbhugme rabatt även vilka typ av ord de skrev.

Dessutom avspeglade det sig i betygen, säger.

Forskare: spel gör barn bättre på engelska.
Kuriosa Det som många föräldrar redan anat är nu bevisat, om man ska tro forskare från Göteborg.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse.
Engelska spel, det engelska språket omger oss alltmer i vardagen.
I detta spel får du träna på vad de vilda djuren heter på engelska.

Kunskap genom gratis spel som spelas online för alla elever i skolan.
Samla poäng i pedagogiska spel och få utbildning på köpet.
Ännu enanledning till att spela så mycket mer!