Netflix aktiva enheter

ett Facebook-konto, kan det bli möjligt för allmänheten och andra användare att se din profil. Du får inte försöka skaffa otillåten tillgång till något datasystem, nätverk, innehåll eller information som utgör Webbplatsen, Tjänsten eller det system Tjänsten är baserad. När provperioden för Erbjudandet har tagit slut kommer du att bli en betalande kund och därefter debiteras för ditt valda paket med de gällande priser som finns angivna på Webbplatsen, om du inte aktivt väljer att ångra Erbjudandet i enligt med avsnittet Ångerrätt nedan, eller senast. Avgifter och paketändringar Avgifter utgår i enlighet med den vid den aktuella tidpunkten gällande prislistan. Det finns ett standardformulär för att utföra ångerrätten. Vid din registrering av dina betalningsuppgifter registrerar och lagrar en tredjeman, godkänd i enlighet med internationella säkerhetsstandarder (PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard på uppdrag av Viaplay den betalningsinformation som är nödvändig för användning av Tjänsten. Du kan ta del av våra uppförandekoder. I största möjliga utsträckning ger Vi ingen garanti eller utfästelse, uttrycklig eller implicit, beträffande Tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Vi har även alltid rätt att säga upp abonnemanget i dess helhet med omedelbar verkan om du är i dröjsmål med betalningen mer än tio (10) kalenderdagar. Eftersom det är vår policy att kontinuerligt förbättra Tjänsten betraktas inte ändringar i och uppdateringar av innehållet (såsom frånfallande eller tillkommande av TV-serier, filmer eller sporthändelser) och ändringar i hur Webbplatsen ser ut som ändringar under detta avsnitt. Efter Bindningstidens utgång övergår ditt abonnemang till ett månadsvis tillsvidareabonnemang enligt. Om du säger upp Erbjudandet avslutas det vid provperiodens sista dag. Din uppsägning Om du skulle vilja säga upp ditt abonnemang ska du gå till uppsägningsdelen under Mitt konto. Avgiftsändringar Vi har rätt att ändra avgifterna för Tjänsten, men ska ge dig åtminstone trettio (30) kalenderdagars varsel via e-post om en ändring sker beträffande Avgifter under en Abonnemangsperiod utan Bindningstid. Sök bland våra frågor och svar om Viaplay! Brott mot det nu sagda netflix ska alltid anses som ett allvarligt brott mot dessa allmänna villkor, vilket ger Oss rätt att omedelbart stänga Tjänsten för användaren och/eller göra Tjänsten otillgänglig för dig, eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande. Sociala medier Tjänsten kan eventuellt tillåta dig att göra din profil tillgänglig för allmänheten, dela länkar med andra användare av Tjänsten och integrera dina aktiviteter med Tjänsten med funktionalitet som tillhandahålls av en utomstående social nätverkstjänst, inklusive men inte begränsat till Facebook, Instagram och Twitter. Om du inte accepterar avgiftsändringen har du rätt att frånträda ditt abonnemang med verkan från den dag ändringen träder i kraft, förutsatt att meddelande härom kommit Oss tillhanda senast tre (3) kalenderdagar före ändringens ikraftträdande. Om Vi har anledning att anta att användarnamnet och/eller lösenordet har avslöjats för eller på annat sätt missbrukats av en obehörig person, har Vi rätt att omedelbart stänga av Tjänsten och/eller göra Tjänsten otillgänglig för dig, eller att på något annat sätt förhindra fortsatt otillåtet.

Om du har glömt ditt lösenord så kan du enkelt beställa ett changedate, klicka istället här för uppsägning via, samtliga priser finns tillgängliga på Webbplatsen och kan ändras från tid till annan. Tänk på att det är du som måste bevisa att du har ångrat dig i tid. Du kan inte byta ut mer än en 1 registrerad enhet under en period om nittio 90 kalenderdagar. Du kan byta betalningsdag på följande sida. Nu finns möjligheten att ansluta ditt Viaplaykonto till Facebook så att du Är du Viasatkund. Eller genom annan överenskommen betalningsmetod Överinseende och godkännande, för att ändra något i ditt abonnemang så skickar du ett SMS. Engångsbetalningar betalas vid tidpunkten för köpet och dras från det kreditkort eller betalkort som du har angivit. Din uppsägning träder i kraft, en livesändning från ett specifikt evenemang.

Ditt Netflix-konto används på för många enheter (Your Netflix account is in use on too many devices).Ditt Netflix-konto har uppnått gränsen för antalet aktiva streams (Your Netflix account has reached the limit.

Om du är ute efter en viss titel kan du söka efter den och sedan leta efter nerladdningsikonen. Kontaktuppgifter Om du undrar över något eller vill ställa frågor beträffande Webbplatsens användning. Du som har erlagt betalning för att få tillgång till en livesändning av ett evenemang som pay per view kan däremot enbart strömma detta innehåll på en 1 registrerad enhet åt gången. För att ångra eller säga upp Erbjudandet ska du gå till Mitt albrekts konto och följa länken till iTunes. Vilket innebär att om du avslutar din posten kundrelation med Oss genom att radera ditt användarkonto och din kundprofil så kommer även din kundrelation med Viafree. Om du vid någon tidpunkt inte accepterar eller är oförmögen att efterleva de allmänna villkoren äger du inte rätt att använda Tjänsten. Ytterligare information om Ofcom finns på och om ASA. Du kan strömma innehåll på maximalt två 2 registrerade enheter samtidigt. För mer information om hur betalning via Klarna fungerar. Och du bör läsa de relevanta allmänna användarvillkoren för Sociala Medier.

Får du upp meddelandet att kortet inte kan verifieras?Om du genomför engångsbetalningar i Apple TV eller en iOS enhet via iTunes (där så är möjligt) kommer Engångsavgiften att dras från det kreditkort eller betalkort som du har anslutit till iTunes.Du kan också leta bland Vanliga frågor svar nedan.

Om en tvist uppstår mellan Oss och användaren ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse.

Netflix är en Internet-baserad video tjänst.
Du kan aktivera upp till sex enheter i taget, så om du vill lägga till en annan enhet, måste du avaktivera en av de sex aktiva.

Instruktioner Gå till webbplatsen.
Du kan ladda ner vissa serier och filmer via Netflix-appen och sedan titta på dem när du inte är ansluten till internet.
Den här funktionen finns tillgänglig i Netflix-appen på mobila enheter med Apple iOS eller Android.

Hur Inaktivera en enhet på Netflix Netflix är en internetbaserad videotjänst.
Du kan hyra DVD-skivor via e-post, och Netflix har också genomfört en "Watch omedelbart" funktion som låter dig se välja Netflix filmer via.