Cykelfrämjandet rabatt

också bra att maila på: Styrelsen informerar - Gårdsrenovering Augusti 2012 Nu är det dags, byggstart 20/8 Som vi tidigare har meddelat sätter vår entreprenör GW Asfalt igång med streama ljudbok gratis att renovera vår gård måndag 20/8. På grund av ett allmänt ökat kostnadsläge för de tjänster/varor som föreningen köper (el, fjärrvärme, sophämtning, konsulter etc.) och stora renoveringsbehov de senaste åren blir vi tyvärr tvungna att höja avgiften med 3 från och med Senast avgiften justerades var 2009. Styrelsens tanke är att dokumentera samt i möjligaste mån återskapa entréernas ursprungliga utseenden. Vi kommer att informera här och på föreningens facebooksida kring mer praktiska detaljer, priser och hur man anmäler intresse för en p-plats så fort det är färdigt (det går alltså inte att ställa sig i kö innan det). Vår förening är helt beroende av att medlemmarna ställer upp och arbetar i styrelsen. Inbjudan hittar du här KAF RM i Golf 2018. Gruppanslutningen i vår förening har varit igång sedan och därmed kommer alla medlemmar att debiteras 65 kr/mån för denna tjänst från och med detta datum. Till försumlighet räknas dåliga tätskikt som orsakats av ålder, eller av ej fackmammamässigt utfört arbete, ej fackmannamässigt kopplade ledningar och kopplingar (ex. 19.00 angående ändring AV stadgar Kallelse och förslag till nya stadgar i PDF-format: Förslag till nya stadgar, Kallelse, Den 17:e maj 2016. Cyklar med barn i en låda ser man ofta i Danmark. Vindskydd på de nya balkongerna Vi håller på att titta på vilken färg och leverantör som skall användas om man vill sätta upp vindskydd på de nya balkongerna, detta för att vi ska få en så fin fasad som möjligt. Gå med i styrelsen, du behövs! De kommer i fortsättningen att hyra p-platser av föreningen. att följa instruktioner om vad som får och inte får slängas i grovsoprummet (eftersom vi får betala dyra straffavgifter för allt felaktigt) och inte överfylla kärlen - att sköta hanteringen av BigBags vid eventuella renoveringar och inte lämna kvar dem på trottoaren eller föreningens. Städning av parkeringsgarage Nätterna den 7e-9e juni så kommer garaget att städas och nya linjer kommer att målas, vår parkeringsadministratör Parkando kommer att återkomma med mer information till de berörda när det närmar sig. Ljud och rök, riskmedvetande kring eld etc.). Avisering har skett till berörda medlemmar. M, tips från Barnsemesters redaktion! Senast stammarna spolades var under, och en del av föreningens hushåll har haft problem med stopp i avloppsstammarna på sistone, så nu är det dags. Konsekvenserna av ett litet snedsteg kan bli förödande och drabbar även anhöriga, grannar och alla de som får handskas med olyckan! Då kommer även en ny styrelse att väljas, om ni är intresserade av att engagera er så ber vi er kontakta Byte av portkod 17e maj Den 17e maj så kommer vi att byta portkod. Mer information om hur det går till rent praktiskt kommer att delas ut separat. Förslaget finns nu anslaget i våra trapphus, tvättstuga och hemsida, och det är detta förslag som stämman nu, och vid kommande ordinarie stämma den 14/6, har att ta ställning till. Anledningen till att vi är tvungna att renovera är att vi har ett garage under större delen av gården (hela ytan mellan de nyare husen). Nu finns det nya medlemsförmåner, bo på hotell till fördelaktiga priser.

Varma hälsningar, då tre aviseringar ingår i priset hur många lager kabel får man lägga på varandra för stamspolningen kommer föreningen att drabbas av extra kostnader om vi inte kommer in i de sista lägenheterna vid den sista omgången. Så att nästa som ska tvätta kan låsa tvättstugan. Det är roligt och lite busigt att fuska ibland och ta tåget en promotion i stockholm bit. Skicka ett mejl till Med vänliga hälsningar. Brf Järnvägsmannens styrelse Maj 2017 Tidsplan på fönsterrenoveringen finner ni här.

Maskineriet däremot byts ut i apple tv billig sin helhet. Nu börjar äntligen våra fina fastigheter att smyckas med julpynt. Barn i kärra Till de yngsta barnen är en kärra perfekt.

Obs: gäller även dörrmattor!

Nu har vi ett erbjudande om att k pa elmoped.
En Vessla, nu f r ni 25 av kostnaden betald av Naturv rdsverket KAF:s rabatt.

Tips och goda r d till dig som vill semestra i Danmark p cykel.
Danmark har korta avst nd, landskapet r vackert med sm mjuka backar.

Som gjort f r en cykelsemester.
Omm lning av trapphusen.
Nu har ntligen omm lningen av v ra arton trapphus dragit ig ng!